mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" /> mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Times New Roman; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:red" />

عنوان(دروس مشترك هنر (1)رشته هنر جزوه)

دروس مشترك هنر (1)رشته هنر جزوه|عنوان|اف بی|39015585|دانلود جزوه دروس مشترك هنر (1) رشته هنر , دانلود جزوه , دروس مشترك هنر (1)رشته هنر , دانلود , جزوه دروس مشترك هنر (1) , رشته هنر , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با مشخصه ی دروس مشترك هنر (1)رشته هنر جزوه وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

عصر حجر

-1 دوران پارینه سنگی

-2 دوران میان سنگی

-3 دوران نوسنگی

دوران پارینه سنگی( پالئوتیک):

این دوران قدیمی ترین دوره پیش از تاریخ است. در این دوران
پایه اقتصادي مردم بـر شـکار و صـید مـاهی و گـرد آوري


ریشه و برگ گیاهان مبتنی بوده و عموماً به دوره گردي روزگار
یم گذراندهاند و در غارها زندگی یم کردنـد. قـدمت هنـرنقاشی و کنده کاري بر بدنه
غارها هو صخر ها بیش از بیست هزار سال قبل از میلاد و کنده کاري روي اسـتخوان
چنـدي


پس از آن تخمین شده است . در حدود 12 هزار سال ق. م پیشرفت
بزرگی به سوي مهارت در بازنمایی تصویر و دقـت درمشاهده، یعنی آنچه که در عالم
هنرهاي تجسمی واقعگري خوانده شده است براي آن مردمان حاصل شد که نمونـ ه يهـا


نآبارز ، شکل يها شبیه سازي شده و برجسته نما و رنگین، گاو
وحشی و گوزن بر سطح صخر ه يهـا غـار«آلتمـامیرا» درشمال اسپان ویا نیز آثار مکشوف
در « وفون دو گ م » فرانسه است. غیر از اینها از دوره پارینه سنگی تمثال و پیکره
زن


در مفهوم رمزي مادر و زاینده ک، و صنم ها(ربالنوع هاي کوچک
اندام) از جمله ونوس ویلندروف (تصویر )1 ، مکشـوف درکنار رود دانوب، با قدمت
تخمینی 15 هزار سال ق م، و نیز کنده کاري و نقاشی صخرهاي در مغرب دریاي خزر و
ناحیـه لرستان و غار لاسکو (تصویر )2 در فرانسه بر جا مانده است
.


تصویر 1

ونوس ویلندروف 15000 ق.م

تصویر -2 غار لاسکو فرانسه -10000 15000 ق.م

دوره میان سنگی

این دوره در اروپا خیلی طولانی و در بعضی نقاط مانند خاور
نزدیک و میانه بسیار کوتاه است. بیشـترین آثـار مربـوط بـه


سواحل مدیترانه است، که مشهورترین آنها صخرهيا به نام
«آهورا» در سیسیل ایتالیا است
.

دوره نوسنگی ( نئولیتیک )

عصر پارینه سنگی با «انقلاب نوسنگی» یمبه پایان رسد . از
حدود 8 هزار سال ق م، دو هره تاز يا به نام نوسـنگی آغـازمی


شود. با این تحول که انسان ابزار مورد استفاده خود را با
سنگ صیقل خورده یم سـازد. در ایـن دوران بـود کـه بشـر بـه


کشاورزي و دامداري دست یافت و به تبع آن زندگی ده نشینی در
پیش گرفت . و به ساختن خانـ ههـایی گـرد هـم بـراي


زیستن به طور دسته جمعی یا تعبیه کردن جایگاه و انباري،
براي ذخیره کردن محصولی که از کشـت غـلات بـه دسـت


یم آمد پرداخت . او حدود 7 هزار سال ق. م در شهر اریحا ( در
فلسطین امروزي
) دیوار و قلعه يها سـنگی بـراي دفـاع
ازمحل سکونت و معیشت خود بر پا کرده بوده است. آثار سفالگري دوره نوسنگی نیبدر
نیالنهر و جنـوب غربـی ایـران، ازهزاره هفتم ق م، در مصر از هزاره پنجم و در اروپا
از اواخر هزاره پنجم ق م، بر جا مانده است. در چـین از هـزاره چهـارم


ق. م نوسنگی با ساختن سفالینهها از گل رس نرم و با نقوش
هندسی بر زمینهاي سرخ رنگ و یا بـه رنـگ سـیاه سـاده وشدصیقلی آغاز . همچنین در
آغاز پادشاهی «شـانگ» ( حـدود 1700 ق م ) نـوعی خـط «صورتنگاشـت» در مرحلـ هاي


ابتدایی میان چینیان رواج یافت. آثار مکشوف در خاور نزدیک
نیب، نیالنهر ، جنوب غربی و مرکز ایران مانند رأس شـمره،حسونا، تپه حلف، ارپاچیه
(در عراق )، شوش و تپه سیلیک
( نزدیک کاشان )
یمنشان دهد که تمدن نوسنگی در نـواحیدروس مشترك هنر )17» )1
»

واقع در شمال خلیج فارس تا سوریه ( با بخش معروف به هلال
بارور) در آغاز هزاره ششم ق. م از جهت انواع سفالگري وپیکر تراشی و شهر سازي (از
جمله بقایاي سنگچین کف خیابان در حلف و ارپاچیه ) و نیز صنایع نسـاجی بـه اوج
کمـال خود رسید
.دوره مس و سنگ در واقع مرحله کوتاه عمر آغاز به کارگیري مس بود که
بعداً به کشف مفرغ (ترکیب مس وقلع ) و سپس آهن منتهی شد و بهتر است از جهت سهولت
به طور کلی همان عصر غ«مفر » نامیده شود
.در خاور نزدیک دوره نو سنگی حدود 4300 ق م با استقرار تمدن «عبید» (
نیب نیالنهر جنوبی، مرکزش شهر معتبر اور ) به پایان رسـید
.

در ایران عصر مفرغ از 3000 ق م آغاز شد
.از پایان نو سنگی اروپا بقایاي معماري معروف به خرسنگی (
استونهنج) در کارناك
( فرانسه ) و سالزبري
( انگلستان ) بـرجا مانده، که ساختمانهایی بوده است به شکل گرد یا چهار گوش، با
قطعات بسیار بزرگ و سـنگین مسـتطیل شـکل ازسنگ قواره که چون پایه هاي قائم بر پا
می ایستاده و قالب سنگ يها مستطیل باریکتر و سبکتر که چون نعـل درگـاه (سنیا س گ
افقی ر در ) بر روي آنها میخوابیده است و هدف احتمالاً بناي پرستشگاهی بوده براي
بـر پـا داشـتن آیینـی مبتنی بر خورشید پرستی
.


مطالب دیگر:
🔗اشنایی با روتر🔗دانلود کتاب ورزش برای بیماران هموفیلی pdf🔗اشنایی با ساختمانCD_ROM🔗آشنایی با سیستم عامل لینوکس🔗اشنایی با محیط فلش🔗دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب 314 تابلو اعلانات مسجدنما، هفته اول فروردین 1399🔗کسب درآمد 10 میلیونی با جدیدترین روش ها🔗روانشناسی رنگها از دکتر میر محمد مجد🔗مقاله درباره ی بلوتوث🔗دانلود کتاب عادت معامله گران موفق🔗مجموعه ی هفت مقاله ی کامپیوتر🔗پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم، عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان🔗پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی هفتم، دانش و هنر در ایران باستان🔗پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی نهم، تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران🔗پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی هشتم، ورود اسلام به ایران🔗پاورپوینت فصل 1 فیزیک دهم، فیزیک و اندازه گیری🔗پاورپوینت درس11 مطالعات اجتماعی هفتم، تنوع زیستگاه های ایران🔗پاورپوینت درس12مطالعات اجتماعی نهم، در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی🔗پاورپوینت درس13 مطالعات اجتماعی هفتم، جمعیت ایران🔗xmlچیست و چه کاربری دارد🔗پاورپوینت درس سوم و چهارم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی، آیا ما مثل هم هستیم، اعضای خانواده🔗دانلود کتاب آموزش نرم افزار E x c e l 2010 به صورت p d f🔗CCNA🔗اشنايي با سيستم فايل Ntfs و معرفي ويژگي ها🔗پاورپوینت آسان سازی ارزشیابی کیفی - توصیفی